Artikels over Diamanten

Beleggen in diamanten

Hoewel ook gekleurde edelstenen zoals b.v. smaragden, robijnen en saffieren, die alle drie voornamelijk aluminiumoxide bevatten, wel eens als belegging aangewend worden, is het toch de uit zuivere koolstof bestaande diamanten die hier de hoofdrol speelt.
Lees meer >>