Aandelen met Verminderde Voorheffing: strips

Op interesten betaalt u in principe 15 procent roerende voorheffing. Dividenden van aandelen worden echter be­last tegen 25 procent. Maar ook hier zijn uitzonderingen. Bezit u ‘aandelen met verminderde voorheffing’, ook wel W- aandelen genoemd, dan betaalt u slechts 15 procent. Bo­vendien noteren deze W-aandelen doorgaans een stuk goedkoper dan hun gewone broertjes. W-aandelen zoeken is dus beslist de boodschap.

Goedkoper

Dat deze fiscaal voordelige aandelen goedkoper zijn dan gewone lijkt op het eerste gezicht een rare zaak. Het valt nochtans eenvoudig te verklaren. W-aandelen hebben het nadeel dat ze minder vlot verhandelbaar zijn en worden daarom stiefmoederlijk behandeld door de grote beleggers, zoals vermogensbeheerders van beleggingsfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De geringe liquiditeit heeft immers nare gevolgen. Een groot verkooporder zal reeds bij weinig liquide aandelen zeer snel een koersdaling veroorzaken. En een verkoper kan zo’n zelf uitgelokte koersdaling uiteraard missen als kiespijn. Bij een relatief groot aankooporder daarentegen gebeurt net het omgekeerde en gaan de koersen al snel de hoogte in. Bovendien hebben institutionele beleggers geenboodschap aan de verlaagde voorheffing omdat deze belasting voor hen toch geen extra kost betekent. De W-aandelen, die in feite duurder zouden moeten zijn omwille van hun fiscaal voordeel, zijn in werkelijkheid dan ook meestal goedkoper.

De beursautoriteiten en de Minister van Financiën zaten met de illiquiditeit van de W-aandelen flink verveeld en zochten naar een oplossing. En die kwam er ook: vennootschappen mochten hun W-aandelen omwisselen voor gewone, meer liquide aandelen met daaraan een afzonderlijke W-strip gekoppeld. Legt een belegger een gewoon aandeel voor samen met zo’n strip, dan krijgt hij de coupon uitbetaald na afhouding van de verminderde voorheffing van 15 procent. Int hij de dividenden zonder strip, dan betaalt hij 25 procent roerende voorheffing. De strip, die ook apart verhandeld kan worden op de beurs, vertegenwoordigt dus het W-recht. Voor het overige bestaat er dan nog slechts één categorie van aandelen die automatisch een stuk vlotter verhandelbaar is.

Goedkope strips, hoge kosten

De vennootschappen met W-aandelen zijn echter niet verplicht hun W’s om te ruilen tegen gewone aandelen met strip. De meesten deden het wél, maar anderen gingen tot nog toe niet in op deze mogelijkheid. Wellicht omdat er in de praktijk ook nadelen aan verbonden zijn. De prijs van deze strips, die enkel een fiscaal voordeel vertegenwoordigen, ligt namelijk erg laag. De meeste kosten zelfs minder dan een halve euro. Dat maakt dat de transactiekosten enorm zwaar gaan doorwegen bij een aankoop. De vaste kost van ongeveer 6 euro, die door de meeste banken en beursvennootschappen wordt aangerekend, ligt vaak zelfs hoger dan de prijs van het order.

Stel bijvoorbeeld dat u 10 Ackermans&Van Haaren-strips wil kopen om bij uw tien Ackermans&Van Haaren aandelen te voegen. De strips kosten 0,20 euro per stuk. Uw totale order bedraagt dan 2 euro. Daar steekt de vaste kost van 6 euro wel buitengewoon schril tegen af. Die vaste kost maakt meestal dat u uw dividenden al beter zonder strip kan innen. Het fiscale voordeel dat u er dit jaar mee doet, moet u als gevolg van de hoge kosten ongeveer volledig betalen. En of u er daarna nog geld mee zal winnen, valt nog af te wachten. Wie weet immers hoe lang de fiscale wetgever dit systeem nog zal handhaven? Of misschien bezit u de aandelen volgend jaar al niet meer.

De fiscale onzekerheid en de relatief hoge transactiekosten maken dat het doorgaans niet interessant is om strips te verhandelen. Verkopers krijgen te weinig voor hun strips en kopers moeten er teveel voor betalen. Dat maakt dat deze strips nauwelijks de beursvloer zien. Wie strips ontvangt bij de omruiling van W-aandelen voor aandelen met strip, kan ze dus maar best houden en gebruiken. Maar als u gewone aandelen bezit, heeft u er weinig baat bij om de strips erbij te kopen. Kan u echter W-aandelen op de kop tikken tegen een lage koers, dan doet u daarmee wél een goede zaak.


Lees meer over Aandelen.