Lenen op kosten van uw baas: Groepsverzekering

Betaalt uw werkgever elke maand trouw voor een groepsverzekering? Dan kan u geld lenen op kosten van uw baas.

Lenen op de groepsverzekering

Het systeem van lenen op een groepsverzekering is weinig bekend in ons land. Toch biedt het interessante mogelijkheden. Stel bijvoorbeeld dat uw werkgever elke maand premies betaalt voor de groepsverzekering van zijn personeel en dat uw groepsverzekeringsreserve inmiddels is opgelopen tot 20.000 euro. U zou dan kunnen overwegen reeds een voorschot op uw groepsverzekeringskapitaalte vragen, zodat u dat bedrag nu al kan gebruiken voor uw verbouwingen. Natuurlijk krijgt u dat bedrag dan niet meer als u later met pensioen gaat.

Houd er ook rekening mee dat u op dat voorschot rente moet betalen. In feite krijgt u van de verzekeraar namelijk niet uw eigen reserve, maar wel een lening voor een bedrag dat (ten hoogste) gelijk is aan dat tegoed. Het bedrag zélf vervroegd ter beschikking stellen wordt door de fiscus immers niet toegelaten. Op de lening die u krijgt, dient u rente te betalen. Anderzijds ontvangt u natuurlijk ook rente op uw tegoed, dat bij de verzekeraar blijft. Het verschil tussen beide moet u ramen op ongeveer 1,5 procent per jaar. Dat is de rente die u moet betalen wanneer u een voorschot vraagt op uw groepsverzekering. Of om bij ons voorbeeld te blijven: neemt u 20.000 euro op, dan zal u daarop tot uw pensionering jaarlijks 1,5 procent rente of 300 euro moeten betalen.

 

Voorbeeld lening

Is uw reserve nog niet groot genoeg om uw verbouwingen te financieren, dan kan u ook een voorschot vragen op het kapitaal dat nog moet opgebouwd worden. Neem nu volgend voorbeeld. Stel dat uw werkgever maandelijks bijdragen betaalt voor de groepsverzekering van zijn personeel. Uit deze groepsverzekering mag u bij uw pensionering een gewaarborgd eindkapitaal van 125.000 euro verwachten. Op dit moment zit er echter nog maar 4.000 euro in uw spaarpot. Deze bedragen kan u aflezen op het groepsverzekeringsoverzicht dat u jaarlijks ontvangt.

Hoewel uw reserve nog minimaal is, zou u kunnen overwegen om het beloofde eindbedrag, of een deel ervan, nu al op te vragen voor uw verbouwingen. Stel bijvoorbeeld dat u 50.000 euro nodig heeft. U kan dan aan de verzekeraar een lening vragen voor dit bedrag. Met de maandelijkse premiebetalingen van uw werkgever wordt het gegarandeerde eindkapitaal ondertussen verder opgebouwd zodat u daarmee de lening kan aflossen bij uw pensionering. Dat betekent natuurlijk wel dat u op dat moment nog maar een stuk van uw pensioenkapitaal tegoed heeft. Vermits u al 50.000 euro nodig heeft om het voorschot terug te betalen, heeft nog maar 75.000 te verwachten als pensioenkapitaal.

Verder moet u uiteraard rente betalen op het geleende geld. Stel bijvoorbeeld dat u 7 procent rente moet betalen. U moet dan tot aan uw pensionering elk jaar 3.500 euro aan interest betalen (7 procent op 50.000 euro). Kapitaalaflossingen komen daar uiteraard niet meer bij. Het ontleende kapitaal wordt immers bij elkaar gespaard door de premies die uw werkgever maandelijks stort.

 

Lange looptijd

Alles bij elkaar is dat een aantrekkelijke formule: u betaalt enkel rente op het ontleende bedrag en uw werkgever neemt de kapitaalaflossingen voor zijn rekening. Er zijn echter ook enkele nadelen verbonden aan deze formule. Bent u nog erg jong, dan hangt u nog een lange periode vast aan de rentebetalingen op de lening. Het kapitaal kan immers pas bij uw pensionering worden terugbetaald. Wie bijvoorbeeld slechts 30 jaar oud is, moet nog 35 jaar lang intresten betalen op het ontleende kapitaal. En dat komt meestal duurder uit dan wanneer een gewone lening op 20 jaar zou worden afgesloten waarvoor zowel kapitaal als intrest moet worden afgelost.

En soms zit het venijn hem ook in de staart. Vermits het kapitaal bij uw pensionering wordt aangewend om het ontleende kapitaal terug te betalen, krijgt u op dat moment niets, of hooguit een gedeelte van het opgebouwde kapitaal, in handen. De eindbelasting op groepsverzekeringskapitalen gaat echter niet weg. Daardoor bent u op dat moment belasting verschuldigd op een kapitaal dat u niet meer krijgt. In bepaalde gevallen kan die belasting gespreid worden over een lange periode zodat u jaarlijks slechts een klein stukje moet betalen. Overweegt u op uw groepsverzekering te lenen, informeer dan in elk geval op voorhand of dat belastingregime in uw geval mogelijk is.

 

Veranderen van werkgever

Houd er ten slotte ook rekening mee dat deze formule moeilijkheden kan opleveren wanneer u na verloop van tijd – al dan niet gedwongen – uw werkgever verlaat. U zal de verzekeringspremies dan zelf moeten voortbetalen om de lening af te betalen. En dat kan een zware dobber zijn wanneer u het volledige kapitaal heeft opgevraagd. Om op dat vlak moeilijkheden te voorkomen, verbiedt een aantal werkgevers om te lenen op de groepsverzekering.

Alles bij elkaar zijn dergelijke leningen meestal maar interessant wanneer slechts een stuk van het gewaarborgde pensioenkapitaal wordt geleend. De belastingen aan het einde van de rit kunnen dan eventueel betaald worden uit het resterende kapitaal, en moet u na verloop van tijd de premies zelf verder betalen omdat u van werkgever verandert, dan is dat minder zwaar. Bovendien begint u hier best niet aan wanneer u jonger bent dan 40 jaar. Tot uw pensionering moet u immers interesten blijven betalen aan de verzekeraar. Voor jonge bouwlustigen is lenen op een groepsverzekering dan ook zelden interessant. Maar voor verbouwingen die u op iets latere leeftijd plant, kan uw groepsverzekering als een geschenk uit de hemel komen.


Lees meer over Verzekeringen.