Deskundige hulp vermogensbeheer

Bij je financiële instelling kan je natuurlijk altijd terecht voor een advies inzake het beleggingsklimaat en de beleggingsmogelijkheden van het ogenblik. Dergelijk advies, hoe waardevol het op zichzelf beschouwd ook moge zijn, mist echter diepgang wanneer de man of de vrouw die het je geeft geen inzicht heeft in de samenstelling van je vermogen en in je persoonlijke verwachtingen omtrent veiligheid en opbrengst.

Een groeiend aantal instellingen zal je echter ook graag op een meer gestructureerde manier bijstaan inzake je vermogensbeheer. Laten we echter eerst even kijken welke hulpmiddelen je ter beschikking staan wanneer je zelf het beheer van je vermogen waarneemt. Met een hoop informatie en een beetje gezond verstand kom je al een heel eind.

De meeste algemene kranten hebben hun aantal pagina’s met financieel nieuws in de afgelopen jaren fors uitgebreid en je vindt er zeker de basisinformatie die je nodig hebt om de ontwikkeling van het beleggingsklimaat op de voet te volgen.

Wil je meer gedetailleerde informatie dan kan je je een gespecialiseerd financieel-economisch dagblad of tijdschrift aanschaffen. Op basis van de informatie die je hieruit distilleert kan je dan, in functie van je persoonlijke verzuchtingen, meer gerichte vragen aan je financiële instelling stellen.

Een andere mogelijkheid bestaat erin dat je je abonneert op een ‘beleggingsblad’ dat je tips en adviezen geeft. Je hebt daarbij heel wat keuze. Sommige bladen brengen je elke week ‘dé gouden tip’, andere formuleren hun adviezen op een ietwat meer bescheiden manier. Maar ongeacht de keuze die je maakt, moet je er toch altijd rekening mee houden dat zo’n blad een hulpmiddel is en blijft. Bij de meeste bladen gaat het er wel ernstig aan toe en komen de adviezen op basis van een serieuze analyse tot stand. Maar uiteindelijk geeft het blad toch nooit meer dan een verwachting weer. Laat je dus nooit door al te sterk geformuleerde adviezen afbrengen van de gouden regel dat je je beleggingen altijd degelijk moet blijven spreiden.

Wie echter niet de tijd of de zin heeft om zich naast zijn beroepswerkzaamheden ook nog eens te verdiepen in het reilen of zeilen van de financiële markten, kan een beroep doen op een beleggingsadviseur, b.v. op een specialist van een financiële instelling. Voor die service zal je echter moeten betalen en het komt er dus op aan om in functie van de grootte van je vermogen af te wegen of de baten tegen de kosten kunnen opwegen.

Beheer van het vermogen

1. Een eerste vorm waarin je je door een specialist kan laten bijstaan, is die van het adviserend beheer. In dit geval zal je de samenstelling van je vermogen (of tenminste van dat stuk van je vermogen dat je wil laten beheren) aan je adviseur opgeven. Hij zal je portefeuille dan verder voor je opvolgen en je suggesties doen om bepaalde effecten te kopen of te verkopen. De beslissing om effectief tot aan- of verkoop over te gaan zal je echter altijd zelf moeten nemen. Op periodiek bepaalde tijdstippen zal je adviseur je bovendien een berekening van de tegenwaarde van je portefeuille bezorgen. Bij een dergelijke vorm van ‘beheer’ blijf je dus uiterst nauw bij de zaak betrokken.

2. Een tweede vorm, die een vertrouwensrelatie tussen jezelf en je financiële instelling vergt, is die van het ‘uitvoerend’, ‘integraal’ of ‘discretionair’ beheer. In dit geval krijg je een beleggingsadviseur toegewezen die je portefeuille voor je zal beheren. Hij zal dus voor het gedeelte van je vermogen dat je aan hem toevertrouwt, alle beslissingen tot aan- en verkoop nemen. Meestal zal je bij de aanvang van het contract wel de eventuele grenzen waarbinnen het beheer mag gebeuren, kunnen opgeven. Als je daarbij b.v. stipuleert dat er nooit meer dan 20 % van je portefeuille in aandelen mag belegd worden, dan zal je adviseur zich daaraan ook dienen te houden. Ook hier zal je periodiek een evaluatie van je portefeuille krijgen en uiteraard zal je adviseur je ook op geregelde tijdstippen verantwoording afleggen over het gevoerde beleid.

Er is een wettelijke regeling van het statuut van de vermogensbeheerders en de beleggingsadviseurs in voorbereiding, waarbij de bescherming van de beleggers die een beroep doen op deze personen centraal staat.


Lees meer over Beleggen.