Woonkrediet met een belegging erbij

Steeds meer banken pakken uit met zogenaamde beleggingshypotheken. Sluit u zo’n beleggingshypotheek af in plaats van een klassieke lening, dan houdt u aan uw lening misschien meer over dan alleen uw huis. Of minder …

Volkswijsheid

Het is een algemeen aanvaarde volkswijsheid: een huis afbetalen is ook een beetje sparen. Want eenmaal de lening is afbetaald, heeft u nog altijd het huis, maar niet meer de schuld. En uw huis is op dat moment normaal gesproken een stuk meer waard dan bij de aankoop. Sparen via een hypothecaire lening dus, zo zit dat in elkaar.

Kiest u voor een beleggingshypotheek, dan kan u evenwel nog meer bij elkaar sparen dan enkel uw eigen woning. Het systeem gaat als volgt: elke maand betaalt u hetzelfde af als met een klassiek woonkrediet. Maar enkel de rente op het kapitaal gaat meteen naar de bank. Het overige wordt geïnvesteerd in een beleggingsfonds op uw naam, meestal een zogenaamd tak 23- verzekeringsfonds. Op de vervaldag van uw lening wordt het tegoed dat u daarmee heeft opgebouwd, gebruikt om uw lening af te betalen.

Heeft u geluk, dan is dat tegoed groter dan wat u nog aan de bank verschuldigd bent. Dan heeft u er naast uw afbetaalde woning nog een mooi spaarpotje bij. Maar mits wat pech komt u niet aan het vereiste bedrag. Ofwel moet u het verschil dan bijpassen uit uw spaarpot, ofwel wordt de looptijd van uw lening verlengd tot u aan het gewenste bedrag komt.

 

Lage rentevoeten

Dit systeem is vooral interessant bij lage rentevoeten. Ligt beleggingsfondsen zijn fondsen waarbij de ingezameide spaargelden belegd worden in een mix van verschillende beleggingsinstrumenten, zoals obligaties, aandelen, schatkistcertificaten, enz… Bij een defensief gemengd fonds wordt weinig risico genomen (minstens 70 procent belegd in obligaties).

Een agressief fonds neemt veel risico (minstens 70 procent in aandelen). Een neutraal fonds situeert zich tussen beide in.

 

Aandelen vertegenwoordigen het kapitaal van een onderneming. Hoe meer winst de onderneming maakt, hoe sterker de aandelen in waarde stijgen. Aandelen kunnen ook in waarde dalen. Bij een faillissement worden ze waardeloos. Aandelen zijn dus risicovolle beleggingen.

Obligaties zijn risicoloze schuldbewijzen met een vaste looptijd en rente die worden uitgegeven door een overheid, overheidsinstelling of onderneming. In principe wordt op de vervaldag altijd het belegde kapitaal terugbetaald.
de gemiddelde jaarlijkse opbrengst van uw belegging hoger dan de rente waartegen u leent, dan maakt u namelijk winst. Leent u bijvoorbeeld 25.000 euro tegen 5,5 procent (op 20 jaar) en brengt uw belegging gemiddeld 7 procent per jaar op, dan kan u na 20 jaar niet alleen uw lening aflossen, maar heeft u ongeveer 6.250 euro extra verdiend. Of met een vuistregel: per schijf van 25.000 euro mag u rekenen dat een halve procent extra rendement u ongeveer 2.000 euro spaargeld oplevert.

Een rendement van 7 procent zou in principe makkelijk haalbaar moeten zijn met een gemengd beleggingsfonds. Temeer daar u het kapitaal opbouwt met regelmatige stortingen, zodat u van elke beursinzinking profiteert. Op die manier krikt u uw rendement immers met enkele procenten per jaar omhoog. Kan u lenen tegen minder dan 7 procent, dan is zo’n beleggingshypotheek dus best verantwoord. Maar ligt de rente op uw lening hoger dan 7 procent, dan kan u als voorzichtige huisvader maar beter voor een klassiek krediet kiezen.

Kiest u voor een beleggingshypotheek, dan krijgt u keuze tussen verschillende beleggingsonfondsen. U kan fondsen kiezen die voor een groot percentage in aandelen belegd zijn, de zogenaamde aggressieve fondsen, of meer defensieve fondsen, die voor het grootste deel in obligaties beleggen. In het begin van de looptijd kan u best een fonds kiezen met een ruime aandelencomponent. Op lange termijn is het rendement van aandelen immers superieur aan het rendement van om het even welke andere belegging. Later kan u de winsten echter beter veilig stellen door te switchen naar een minder ‘agressief’ fonds, waarin meer risicoloze beleggingen zijn opgenomen.

 

Fiscaal

Hoewel deze kredietvorm onbetwist interessant kan zijn bij lage rentevoeten, zijn er ook nadelen aan verbonden. Niet alleen moet u er willens nillens het risico bijnemen dat u op de vervaldag niet voldoende geld zal hebben om uw lening af te betalen, maar ook zijn de fiscale voordelen verbonden aan een woonkrediet niet van toepassing met een beleggingshypotheek. Die fiscale voordelen krikken het rendement van een lening zodanig op, dat het bijzonder dwaas zou zijn ze te laten liggen. Een bedrag van 57.080 euro leent u dus maar best op de klassieke manier, mét fiscaal voordeel.

Wil u meer lenen dan dit fiscaal voordelig minimum, dan zou u echter kunnen overwegen een beleggingshypotheek af te sluiten voor het saldo. Tenminste als u tegen een stootje kan. Want slaapt u slecht wanneer uw belegging ondermaats presteert, dan houdt u het beter bij een klassiek krediet voor het volledige bedrag.


Lees meer over Woonkrediet.